با ما در ارتباط باشید

آدرس : خوزستان _ آبادان کوی قدس _ ایستگاه 5 ردیف 115 _ اتاق یک

شماره تلفن ثابت : 06153320829 _ 06153323521

شماره تلفن همراه : 09160310994 _09376170300 _09168807503

آدرس ایمیل : Takmasocial@gmail.com

آدرس ایمیل : somayehnaseri105@yahoo.com