تکما ، توانمند سازی کودکان و معلولین آبادان

مجموعه ی توانمندسازی کودکان و معلولین آبادان یا به اختصار "تکما"، فعالیت خود را از سال 1379 آغاز کرد. این مجموعه ابتدا با انجمن اندیشه فرهیختگان جوان آبادان که به جهت پرورش و رشد علمی و فرهنگی هرچه بیشتر نوجوانان راه اندازی شد. در ادامه موسسه فرهنگی هنری هدای اندیشه،موسسه طلوع جوانه های اروند، موسسه اندیشه فرزانگان اروند، موسسه نابینایان و کم بینایان نور اروند، موسسه فکرپروری کودکان اروند، موسسه مهر معلولین ویانا اروند،انجمن هدای ناشنوایان آبادان در حال فعالیت می باشد.

تکما در طی بیش از 20سال فعالیت خود ، رشد و استقلال کودکان را در دستور کار خود قرار داده است.

حوزه های فعالیت

بخش های تکما

ماموریت تکما

گروه تکما با هدف توانمدسازی کودکان و معلولین آبادان، در پی ارتقا فکر و اندیشه کودکان به عنوان آینده سازان شهر و افزایش مشارکت و گسترش کارآفرینی معلولین توسط خودشان است.

چشم انداز تکما

سال 1410 ، آبادان قطب کودکان توانمند ایران زمین

ارزش های تکما