آرشیو دسته ها برای دسته بندی نشده

مرحله اول توزیع 300 دست پوشاک زمستانی

مرحله اول توزیع 300 دست پوشاک زمستانی

مرحله اول توزیع 300 دست پوشاک زمستانی به کودکان عضو باشگاه های مطالعاتی تکما
بازدید دکتر سعید هاشمی و دکتر رضا عشقی

بازدید دکتر سعید هاشمی و دکتر رضا عشقی

بازدید دکتر سعید هاشمی مدیر عامل بنیاد دانش و دکتر رضا عشقی مدیر اجرایی بنیاد کودک از مجموعه تکما
کارگاه مهارت افزایی اشتغال و کار آفرینی

کارگاه مهارت افزایی اشتغال و کار آفرینی

برگزاری کارگاه مهارت افزایی اشتغال و کار آفرینی موسسات خیریه توسط دکتر غلامرضا دشتی منش دکترای کار آفرینی و مدرس دانشگاه
بازدید دکتر میر احمدی زاده مدیر عامل موسسه دارلاکرام تهران

بازدید دکتر میر احمدی زاده مدیر عامل موسسه دارلاکرام تهران

بازدید آقای دکتر میر احمدی زاده مدیر عامل دفتر مرکزی موسسه دارلاکرام تهران و هیئت همراه ایشان از مجموعه تکما