خانه  فبک ایران در آبادان از سال 1393 با کد  ثبتی 20 فعالیت خود را آغاز و با همکاری دکتر سعیدناجی و دیگر اساتید به برگزای کارگاه های آموزش تخصصی برنامه فبک اهتمام داشته و بیش از 10 دوره آموزش مربیگری برنامه فلسفه برای کودکان و نوجوانان را در کارنامه خود دارد.

از جمله فعالیت های دیگر خانه فبک ایران ، برگزاری کازگاه های آموزش حضوری و مجازی بصورت مدون و با حضور اساتید مجرب و آموزش دانش آموزان و خانواده می باشد .

موسسه نابینایان و کم بینایان نور اروند به شماره ثبت ۲۲ که با یاری و استعانت خداوند سبحان و همت تنی چند از نیک اندیشان و نیز علاقه مندان به امور نابینایان در تیر ماه سال 1394 تاسیس گردیده است. دست اندرکاران این موسسه ی مردمی، تمامی مساعی خود را به کار بسته اند تا بتوانند جامعه را با حقوق حقه ی افراد نابینا و کم بینا آشنا سازند و جهت احقاق آن در حد توان نیرو های متعهد جامعه را به یاری بطلبند. علاوه بر این، موسسه در تلاش است تا این باور منطقی را در بین نابینایان و کم بینایان رواج دهد که خداوند منان خلقت آدمی را آنگونه قرار داده است که با وجود محرومیت از عضوی، نه تنها می تواند چون سایر افراد اجتماع به زندگی طبیعی ادامه دهد، بلکه می تواند به عنوان یک عنصر موفق و توانمند ایفای نقش کند.

موسسه مهر معلولین ویانا اروند در تیر ماه سال 1394با شماره ثبتی 27 به همت گروهی از معلولین شهر آبادان تأسیس گردید و در مدت کوتاه، با کمترین امکانات و شروع به فعالیت نمود تا خلاء عدم وجود یک مرکز مردمی و حامی معلولان را در شهرستان آبادان پر نماید.

اکنون، پس از گذشت سالها از فعالیت این مجموعه، موسسه مهر معلولین ویانا توانسته است گام های بسیار موثری درجهت تدوین، تصویب و اجرای قوانین مربوط به معلولان و رفع محرومیت های زندگی آنان بردارد.

ایـن موسسـه در سـال 1394 با شماره ثبتی 49 در سـازمان منطقـه آزاد ارونـد در قالـب یـک موسسـه غیرانتفاعی-غیرتجـاری بـا مرکزیـت آبـادان، طبـق اساسـنامه موضـوع ارائـه خدمـات مختلـف بـرای کـودکان و نوجوانــان بــا انگیــزه والای کمــک بــه همنــوع فعالیــت همــه جانبــه خــود را جهــت حمایــت مــادی و معنــوی در 3 بخــش بــا بهـره گیـری از کمـکهـای مالـی انسـان دوسـتانه مـردم شـریف و دلسـوز آغـاز نمـوده است. 

این موسسه از سال 1393 با شماره ثبتی 50 در زمینه فرهنگی علمی آموزشی و هنری با اهداف ارتقا سطح دانش و مهارت های سازمان های مردم نهاد شروع به فعالیت نموده است.

برگزاری کارگاه های آموزشی ، هنری ، علمی ، فرهنگی جهت ارتقا توانمندی ، سطح دانش و مهارت های سازمان های مردم نهاد و نخبه و جوان در منطقه آزاد اروند ، برگزاری کارگاهها ، همایش ، سمینار ، جشنواره ، نمایشگاه ، مشاوره و حمایت و پشتیبانی از ایجاد و تشکیل سازمان های مردم نهاد ونخبگان وفعالیت قانونی آنها ، بررسی و مطالعه راهکارهای تشویق و ارتقای کیفی سازمان های مردم نهاد و نخبگان از طریق هدایت منابع مختلف تخصصی در چارچوب قوانین و مقررات ، ایجاد زمینه تعامل و ارتباط پویا و منظم بین سازمان های مردم نهاد و نخبگان باهم در منطقه آزاد اروند ، تحقق واقعی مشارکت سازمان های مردم نهاد و نخبگان از طریق ظرفیتهای حقوقی و تبیین جایگاه سمن ها و نخبگان درسطح منطقه آزاد اروند ، فرهنگ سازی و آموزش در رابطه با فرهنگ کار داوطلبانه و همچنین تلاش درجهت فرهنگسازی واگذاری امور از طریق مدیران اجرایی و تولی گری به جای تصدی گری است.

این مجموعه از سال 1379 با اخذ مجوز به شماره ثبت 101 و با هدف تربیت نیروی انسانی کارآمد شروع به فعالیت نمود. این انجمن در غالب سازمان مردم نهاد به صورت کاملا غیر انتفاعی فعالیت خود را از هر گونه وابستگی به احزاب و گروه ها و تنها با پشتوانه درآمد حاصل از قراردادهای فرهنگی و تولیدات چند رسانه‌ای ادامه می‌دهد.