مرحله اول اهدای لوازم التحریر
مرحله دوم اهدای لوازم التحریر
بازسازی منزل عنید امیری
درختکاری
کارآفرینی معلولین
کارآفرینی معلولین تکما
اهدا سبد غذایی در بهار 1401
اهدا سبد کالا در تیر ماه 1401
درمان عنید امیری
پروژه آوای هستی
اهدا لباس مرحله اول
اهدا لباس مرحله دوم
معرفی تکراه قسمت اول
معرفی تکراه قسمت دوم

مستند معرفی موسسه خیریه تکما سال 95

معرفی باغ زیبای تکما و واحد مددکاری توسط آقای سعید دریس
معرفی شرکت آرمان نیرو از گروه تکما
اردوی نابینایان با همراهی مهرداد اسکویی